top of page

W jaki sposób sterować inteligentnym domem?

Sterować możemy za pomocą: tabletu na ścianie, komputera, telefonu, pilota programowalnego, smart panelu, zwykłych włączników światła oraz automatycznie za pomocą czujników i komend głosowych.

bottom of page